Ninik Wachidah, S.H
NIP: -
NUPTK: ID 20315907198003
Jenis Kelamin: Perempuan
T.T.L: Rembang, 1 Januari 1998
Agama: Islam
Pendidikan: Strata-1
Jurusan: Ilmu Falak
Status: Non PNS
Jenis GTK: Guru Sejarah Kebudayaan Islam
Alamat : Desa Sale, Kecamatan sale
082324390603
Ninik Un Twogirls