Siti Farikhatul M, S.PdI
NIP: -
NUPTK: 1659754654300002
Jenis Kelamin: Perempuan
T.T.L: rembang, 27 Maret 1976
Agama: Islam
Pendidikan: S1
Jurusan: Pendidikan Agama Islam (PAI)
Status: Non PNS
Jenis GTK: Guru Fikih
Alamat : Menoro, Sedan
085226068687