..Jauhilah dengki, sebab dengki memakan amal kebaikan sebagaimana barah memakan kayu bakar..